Przekazanie praw

W jaki sposób przekazać prawa do użytkowania programu innemu podmiotowi?


Zgodnie z licencją prawa do użytkowania programu Small Business mogą być przekazane na rzecz innego podmiotu. Aby tego dokonać, należy zwrócić się do nas pisemnie z prośbą o przekazanie praw. W tym celu należy pobrać i wypełnić poniższy dokument, a po wypełnieniu, podpisaniu i opatrzeniu pieczęcią firmy odesłać do nas pocztą, na adres:

SYMPLEX
ul. Śląska 45
57-300 Kłodzko.

Rozpatrujemy tylko pisma wysłane w oryginale ( pocztą, firma kurierską itd ) - prosimy nie wysyłac do nas zeskanowanych pism mailem !!

Przekazanie praw jest odpłatne. Po przekazaniu wymagana jest aktualizacja programu. Koszt przekazania i aktualizacji w zależności od wersji, jest podany w cenniku.

Konieczne jest CZYTELNE podpisanie pisma przez osobę (osoby) przekazującą prawa oraz opatrzenie pisma pieczęcią firmową.
W przypadku spółek cywilnych i jawnych konieczne są podpisy WSZYSTKICH wspólników; w przeciwnym razie prośba nie będzie rozpatrzona.
Prosimy również o podanie adresu e-mail, na który wyślemy proformę na opłatę za przekazanie praw, oraz numeru telefonu w celach weryfikacji.

 

Pobierz dokument
[DOC]