Poprawka KB4480970 dla Windows7 blokuje sieć!

Po zainstalowaniu poprawki w żaden sposób nie można się zalogować do serwera. Jedynym znanym nam rozwiązaniem jest odinstalowanie poprawki. Należy wejść do Panelu sterowania, dalej w Programy i funkcje, dalej Wyświetl zainstalowane aktualizacje, odszukać tę szkodliwą i ją odinstalować jak na poniższym zrzucie ekranu.

 

Miejsce odinstalowania poprawki KB4480970