Wynagrodzenie pracownika do 26 roku życia

W  wersji programu, która pojawiła się 7. października 2019 r. program sam będzie zerował podatek u tych pracowników, którzy nie skończyli jeszcze 26. roku życia.

Aby wprowadzić składniki pracownika, który nie powinien korzystać z tego zwolnienia, należy zaznaczyć opcję:
F5 Opis pracownika ->Do podatku dochodowego->Licz podatek poniżej 26 lat->Enter nalicz podatek

Jeżeli chcemy, aby tylko część składników płacowych podlegała opodatkowaniu, należy tego pracownika wpisać ponownie w tej samej grupie płacowej (lub w innej grupie) i zaznaczyć mu powyższą opcję. W nowej pozycji wpisujemy opodatkowane składniki.

Na deklaracji rocznej zapisy zostaną zsumowane ze sobą, o ile program napotka na taki sam PESEL.

 

W poprzedniej wersji programu można było takie rozliczenie zrobić w następujący sposób:
Założyć nową grupę płacową dla pracowników do 26 roku życia oraz odrębną dla zleceniobiorców do 26 roku.
Ustawić konfigurację tych grup tak, jak były ustawienia pierwotnych grup, w których dotychczas pracowników rozliczaliśmy.
W nowych grupach kopiujemy pracowników przez klawisz CW (Ctrl+W) a w starych grupach usuwany te osoby.
Naliczamy wynagrodzenie tak, jakby nie było ulgi.
Wchodzimy w konfigurację grupy F4 i na zakładce F9 Inne zaznaczamy opcję "Blokuj obliczanie składek i podatku". Zatwierdzamy okno.
Przechodzimy do tabeli listy płac, do pola z podatkiem, wciskany enter na kwocie podatku i ją kasujemy. W ten sposób wartość podatku dodaje się do netto a składki zus pozostają bez zmian.
W przyszłym miesiącu najpierw wyłączamy blokowanie, naliczamy wynagrodzenie, potem włączamy blokowanie i kasujemy podatek.