Szybka zmiana stawki podatku u pracowników

W związku ze zmieniającą się od października wysokością stawki zaliczki na podatek dochodowy i innych składników płacowych, udostępniliśmy narzędzie pozwalające na szybką zmianę tych stawek u wszystkich pracowników w grupie.

Aby z tego narzędzia skorzystać, należy wejść do grupy płacowej (Tabele->Kadry, płace->Grupy płacowe->F4 Pracownicy). W tym miejscu należy uruchomić opcję F7-Przegląd parametrów. Po otwarciu okienka wybieramy klawiszem F3-Pokaż ten składnik płacowy, który chcemy szybko zmodyfikować. Następnie ustawiamy się na samej górze listy nazwisk pracowników i wciskamy przycisk INS-Nadaj. Przy pierwszej pozycji program zapyta się, jaką wartość chcemy nadać. Dla kolejnych po wciśnięciu klawisza INS kolejnemu pracownikowi zostanie już bez dodatkowych pytań nadana dokładnie taka sama wartość.

Opcja jest dostępna od wersji z końcówką 10743, opublikowanej 24 września 2019 r o godz. 13:00.