Zmiany w programie 01-28.02.2023 - wersja 5.23.0228.13988

  


 Zmiany w programie od 01-28.02.2023 - wersja 5.23.0228.13988  

Księgowość

 1. Księga handlowa - Dziennik/Bufor skrócony - Dodano możliwość sortowania specjalnego w celu posortowania zapisów.
 2. Księga handlowa - Edycja wzoru dekretu - Modyfikacja. W liście pokazano informacje o koncie z planu kont (opis konta). Poprzednio nie było opisu tylko sam numer konta.
 3. Księga handlowa - Nowa funkcjonalność w buforze - Możliwość skopiowania dowodów z poprzedniego roku (Ctrl+P).
 4. Księga podatkowa - Modyfikacja. Składka zdrowotna w opodatkowaniu liniowym mogła schodzić poniżej składki minimalnej, zmodyfikowano dla lat od 2023 wzwyż.
 5. Księga podatkowa i handlowa - Modyfikacja graficzna. Nowe okno rozliczenia podatku (Pit-5).

Kadry i płace

 1. Kadry i płace -  Kalendarz - Szablon kalendarza - Dodano opcję oznaczającą dni świąteczne.
 2. Kadry i płace - Raport zbiorczy - Modyfikacja. Umożliwiono wykonanie tego raportu dla wielu miesięcy od początku roku do miesiąca aktualnego.
 3. Kadry i płace - Alerty kadrowe - Opcja w menu "Do załatwienia" - Dodano opcję przypominającą o badaniach lekarskich i BHP pracowników. Przy zakładaniu nowego miesiąca program wypełnia tabelę do załatwienia. Później sprawy do załatwienia pokazują się w chwili wejścia do tabeli grupy płacowej.
 4. Kadry i płace - Umowa zlecenie - Dodano. Na formularzu umowy dodano kwotę ulgi w podatku dochodowym.
 5. Kadry i płace - Księgowanie składek ZUS w koszty - Dodano opcję w "bieżącym miesiącu".
 6. Kadry i płace - Modyfikacje. Raport zbiorczy wypełniał się za aktualny miesiąc. Teraz w zależności od tego czy jest miesiąc przesunięcia, za miesiąc poprzedni.
 7. Kadry i płace - Dodano nowe rodzaje nieobecności: urlop opiekuńczy i z tytułu siły wyższej, obliczany automatycznie przez program.
 8. Kadry i płace - Modyfikacja. Wyliczanie chorobowego: jeżeli była kwota wyliczona w poprzednim miesiącu, to program nie nalicza na nowo, ale w przypadku podniesienia płacy minimalnej zwiększa kwotę, aby nie była od minimalnej mniejsza.

Eksport / import danych

 1. Import EDI - Import sald kontrahentów - Dodano opcję umożliwiającą wczytanie zadłużenia/wierzytelności kontrahentów.
 2. Eksport do innych programów - Eksport Symfonia - Dodano możliwość ustawienia dekretu typu konto-M (M-numer magazynu pierwszej pozycji sprzedaży).

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Automat płatniczy - Dodano automat Glover 4Pay.
 2. Fiskalizacja Fiskaltrust.de - Dodano możliwość pobrania plików DSFinV-K z fiskaltrusta.
 3. Fiskalizacja Fiskaltrust - Dodano możliwość pobrania plików raportów poprzez curl.exe.
 4. Butelkomat - Modyfikacja. Umożliwiono przyjmowanie płatności bonami z butelkomatu w polu CZEK. Poprzednio była tylko możliwość wpisywania tych płatności do pola BON.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Faktura zaliczkowa - Dodano numer faktury zaliczkowej w nazwie wydruku.
 2. Faktura sprzedażowa korygująca - Zawartość - Przycisk F4 Opis - Dodano pole uwagi, aby można było łatwo wpisać uwagi do faktury.
 3. MPlatform - Podpięto MPlatform w SCO Novitus SmartPOS.

Raporty

 1. Raporty - Analizy dla szefa - Bieżący stan kasy - Modyfikacja. Uwzględniono nowy rejestr faktur sprzedaży zaliczkowych oraz korekty faktur sprzedaży zaliczkowych.
 2. Raporty - Analizy dla szefa - Stan firmy podsumowanie - Modyfikacja. Uwzględniono nowy rejestr faktur sprzedaży zaliczkowych oraz korekty faktur sprzedaży zaliczkowych.
 3. Raporty - Analizy dla szefa - Windykacja - Oceń sprawność. Umożliwiono regulowanie dokumentów zakupu (Fakt.Zak., Fakt.Zak.,RR, PZ). Dotychczas można było regulować tylko Fakt.Sprz. oraz WZ.Oczek.
 4. Raporty - Ewidencje VAT - Przywrócono. W tej chwili są dostępne w menu: Raporty - Wyciągi.
 5. Raporty - Modyfikacja. Uwzględniono nowy rejestr faktur zaliczkowych oraz korekt w raportach: Kasa i windykacja - powstałe płatności terminowe; Analiza dla szefa - najczęściej w koszyku, Zysk i marża - sprzedaż wg cen zakupu (zysk), ruch dokumentów.
 6. Raporty - Dodano. W oknie do zaznaczania kas/banków w raportach umożliwiono zaznaczenie/odznaczenie wszystkich elementów listy, np. raport 'Wpłaty i wypłaty'.

Filie

 1. Filie - Modyfikacja. Uwzględniono nowe rejestry faktur zaliczkowych oraz korekt w wysyłaniu/odbieraniu z/do filii.

Inne

 1. Promocje, karty i cenniki - Karty rabatowe na serwerze mySQL - Dodano obsługę takich właściwości karty rabatowej w MySQL jak:
  - Max. kwota rabatu na dzień
  - Max kwota rabatu w miesiącu
 2. Szukanie w tabelach - Dodano przycisk umożliwiający szukanie od bieżącej pozycji w dół.

Serwis

 1. Funkcje serwisowe - Wyszukiwanie w bazie uszkodzonych rekordów - Modyfikacja. Uwzględniono nowe rejestry faktur zaliczkowych oraz korekt.
 2. Funkcje serwisowe - Różnice w saldach kontrahenta na przełomie miesiąca - Dodano funkcje serwisowe umożliwiające dodanie rekordów z poprzedniego miesiąca, których nie ma w bieżącym i umożliwiającą przepisanie zapisów z poprzedniego rok.

Bistro

 1. Bistro -  Autoryzacja - Dodano opcję umożliwiającą autoryzacje drugim kelnerem, który musi być dodatkowo menedżerem. Poprzednia opcja umożliwiała autoryzację dowolnym kelnerem bez statusu menedżera.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 31 stycznia 2023