Zmiany w programie 01-30.06.2023 - wersja 5.23.0630.14341

  


 Zmiany w programie od 01-30.06.2023 - wersja 5.23.0630.14341 


Księgowość

 1. Księga podatkowa i handlowa - PIT36 Info - Dodano nową opcję umożliwiająca pokazanie informacji jak należy wypełnić pola 99-104, 320-325, 338-343, 344-350, 365-371 w deklaracji PIT-36 oraz sekcję C w załączniku PIT/B.
 2. Księga podatkowa i handlowa - PIT-5 - Nowe podejście do wyliczania podstawy dla składki zdrowotnej przy odliczaniu składek społecznych od zaliczki (składki społeczne nie ujęte w kosztach).

Eksport / import danych

 1. Eksport - JPK eksport dokumentów JPK_FA - Dodano możliwość wysłania eksportowanych danych e-mailem.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowe kasy fiskalne:
 • Dodano Kasa Aclas AC POS -  Kasa nie ma możliwości odczytu sprzedaży. Tylko programuje towary i grupy oraz importuje towary.
 1. Kasa fiskalna - Kasy Elzab online - Odczyt bufora paragonów - Dodano możliwość odczytywania NIP-u z paragonów.
 2. Panel dotykowy - Dodano przycisk funkcyjny służący CTRL+S  w dokumentach imiennych do nadawania upustu zdefiniowanego dla kontrahenta.

Samodzielne Stanowiska POS

 1. SSPOS - Dodano pobieranie z serwera upustów, w grupach dla kontrahentów.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Zakup - Rejestr faktur krajowych - Dodano rubrykę 'Status regulacji'. Status regulacji automatycznie się ustawia przy regulowaniu dokumentu zakupu poprzez CTRL+C.

Raporty

 1. Raporty - Wyciągi - Wyciąg z dokumentów sprzedaży/zakupu - Dodano możliwość pobrania kategorii kontrahentów.
 2. Raporty - Kasa i windykacja - Lista zadłużonych firm - Dodano rubrykę z adresem e-mail kontrahenta oraz poszerzono rubrykę 'Uwagi ręczne'.
 3. Raporty -  Analizy dla szefa - Stan firmy, podsumowanie -  Dodano opcję 'Dla stanów ujemnych użyj ostatniej ceny zak. z mag'. Jeżeli rozchód następuje mimo braku towaru na stanie, program będzie przyjmował do wyliczeń jako cenę zakupu ostatnią cenę zakupu widoczną w spisie towarów na magazynie.

Inne

 1. Instalacja, konfiguracja - Hasła i konfiguracja - Dodano zakaz (5:27) 'Zakupy: Zakaz wpisywania faktur zakupu w niepoprawnych rejestrach'. Zakaz wpisywania faktur krajowych do rejestru faktur importowych i odwrotnie.
 2. Przesunięcia - Przesunięcia wysyłane - Dodano możliwość kopiowania przesunięć wysyłanych. W rejestrze przesunięć wysyłanych 'F8 Kopiuj'
 3. Promocje, karty i cenniki - Cennik indywidualny - Umożliwiono pobieranie towaru do cennika indywidualnego za pomocą nowej opcji pobierania towaru. 
 4. Promocje, karty i cenniki - Cennik specjalny - Dodano identyfikator promocji. Podczas sprawdzania, w której promocji znajduje się nasz towar (F7 w rejestrze cenników specjalnych), pokazuje ID_SB z numerem, który można wykorzystać w odnalezieniu towaru w konkretnej promocji, używając skrótu klawiszy Ctrl+W.
 5. Karty rabatowe - Udostępniono możliwość wycofania użycia karty rabatowej z bazy MySQL, po anulowaniu paragonu z rozładowaniem punktów z karty.

Bistro

 1. Bistro - Dodano nowy system zamówień internetowych "ClickAndEat".
 2. Bistro - Zwiększono ilość drukarek/bonowników do 12.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 31 maja 2023