Warunki współpracy

 

Aby zostać dealerem naszej firmy, należy spełnić poniższe warunki:


1. REJESTRACJA

należy dostarczyć kopie n/w dokumentów:

- dokument nadania REGON,
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- decyzja w sprawie nadania NIP.

Przesłanie do nas wpisu do rejestru działalności gospodarczej i REGON ma na celu sprawdzenie zakresu działalności firm ubiegających się o upust dealerski.

Upust dealerski stosowany jest wyłącznie dla firm, których działalność jest związana z usługami lub sprzedażą komputerów, kas fiskalnych lub oprogramowania.

Powyższe dokumenty można przesłać mailowo lub faksem pod nr:
74 661-43-21.


2. SZKOLENIE

Odbycie szkolenia w zakresie wdrażania i obsługi programu jest obowiązkowe. Więcej informacji nt. szkoleń prezentujemy w zakładce Szkolenia

Zarejestrowany dealer po odbyciu szkolenia otrzymuje upust na zakupione programy. Faktury wystawiane są z 14-dniowym terminem płatności*.


Sposoby składania zamówień:

Jeżeli nie zostanie zaznaczone inaczej, zamówienia przesłane do godziny 13.00 realizujemy tego samego dnia.

Na życzenie wraz z pierwszym zamówieniem przekazujemy tzw. Pakiet dealerski. Jest to pełna wersja programu służąca dealerowi do celów szkoleniowych i prezentacyjnych.


     *) nie dotyczy pierwszych zamówień, które są płatne przy odbiorze przesyłki lub wysłane po opłaceniu wystawionej wcześniej Pro-Formy.