Blokada drukarek fiskalnych po zmianie stawek VAT.

Powrót do 5% VAT na podstawowe produkty spożywcze może stanowić wyzwanie
dla sprzedawców użytkujących drukarki fiskalne z uwagi na tzw. schodek podatkowy.

Schodek podatkowy występuje w momencie, gdy stawka podatku została podwyższona,
a wcześniej była obniżona lub towar/usługa były zwolnione od podatku.

Aby sprostać tej sytuacji przedstawiamy rozwiązanie, które nie pozwoli na blokadę sprzedaży (Schodek Podatkowy).