Zmiany w programie 01-31.01.2024 - wersja 5.24.0131.14937

  


 Zmiany w programie od 01-31.01.2024 - wersja 5.24.0131.14937  


Księgowość

 1. Księga handlowa - Dekretacja dokumentów - Dodano możliwość zaznaczania dokumentów w oknie dekretacji. Naciśnięcie klawisza 'F10 Dekretuj wszystkie' umożliwia teraz wybranie dekretacji wszystkich lub tylko zaznaczonych.

Kadry i płace

 1. Kadry i płace - Data wypłaty wynagrodzenia w kadrach będzie automatycznie korygowana. Do tej pory było dopuszczalne, żeby np. w styczniu 2024 był wpisany listopad 2023. Od teraz dzień pozostanie bez zmian, ale miesiąc i rok będą ustawione zgodnie z bieżącym miesiącem, na którym pracujemy w Smallu. Korekta będzie się odbywała przy założeniu nowego miesiąca.
 2. Kadry i płace - Przelewy pracownicze - Umożliwiono wybór konta z którego ma być przelana pensja.
 3. Kadry i płace - Szablony karty czasu pracy i umowy zlecenia co rok znikają, przy zakładaniu stycznia wymagana kopia z poprzedniego roku.

Eksport / import danych

 1. Eksport do innych programów - Rewizor - Dodano nazwy magazynów do nazwy zbiorczych paragonów.
 2. Eksport do innych programów - Buchalter - Dodano import w nowym formacie, od 13/01/2024r.
 3. Eksport do innych programów - Enova - Dodano eksport Enova.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasa samoobsługowa Small Business - Dodano osobną konfigurację przycisków towarowych dla kasy samoobsługowej. Po wejściu do kasy samoobsługowej przyciski towarowe kopiowane są z tabeli przycisków towarowych panelu dotykowego. Dodano ikony zapłaty gotówką i kartą.
 2. Kasa samoobsługowa Small Business - Dodano możliwość wyboru jednego z kilku schematów  przycisków towarowych (inne dla orientacji poziomej i inne dla pionowej).
 3. Waga metkująca - Hemitech - Waga kontrolna - Dodano ustawienia tary sprzętowo.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Sprzedaż - Autokomis - Dodano możliwość oznaczenia GTU oraz procedury JPK bezpośrednio w dialogu informacji o sprzedaży. Poprzednio te oznaczenia były dostępne tylko z poziomu tabeli.
 2. Zakup - Zamówienia do dostawców - Dodano przycisk 'Ctrl+B Wyślij PDF' za pomocą, którego można wysłać pdf-a z zamówieniem do dostawcy.
 3. Zakup - Dokumenty zakupu - Dodano okno z informacją, że towar jest w cenniku specjalnym. Podczas odpisywania faktury zakupu skrótem klawiszy Ctrl+J (przy ustawieniach: Opcje - Zakupy- Opcje 2 - Nie sprawdzaj czy towar jest w promocji podczas wprowadzania faktury).

Kasa / Bank firmy

 1. Bank firmy - Import przelewów - Dodano dialog umożliwiający wybór importu z pliku i importu bezpośredniego z banku (nie tylko przez plik CSV).
 2. Bank firmy - Import przelewów - GoCardless - Dodano opcję importu bezpośredniego przy pomocy TPP (Third Party Provider). Do importu używamy usług GoCardless.
 3. Bank firmy - Import przelewów - F8 podgląd salda z połączonego banku - Dodano pokazanie różnicy.

Raporty

 1. Raporty - Kasa i windykacja - Lista zadłużonych firm - Dodano rubryki: symbol odbiorcy, nazwa odbiorcy, adres odbiorcy, kod kraju odbiorcy, NIP odbiorcy.
 2. Raporty - Techniczne - Towar/Odbiorca oraz Odbiorca/Towar - Udostępniono możliwość pobrania dokumentów z rejestru paragonów i fakt. dla osób jako jednego zapisu z podanego zakresu dat.

Inne

 1. Karty rabatowe i lojalnościowe - Dodano nowe pole wyszukiwania karty (można identyfikować przez nr karty/e-mail lub przez nr telefonu).

Bistro

 1. Bistro - Dodano możliwość sprzedaży towarów z tandemem. Sprzedawany towar, jeżeli będzie miał towar dowiązany (tandem) to zostanie on pobrany jednocześnie do zamówienia.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 31 grudnia 2023