Zmiana stawek VAT z 0% na 5%

Informujemy że z dniem 01-04-2024 zmienia się stawka VAT z 0% na 5% na niektóre produkty.
Podwyżka obejmie znaczną część podstawowych produktów spożywczych.

Prosimy o kontakt z naszymi dealerami, którzy są przeszkoleni i posiadają dostęp do dodatkowych funkcji serwisowych umożliwiających zmianę stawek VAT w programie.
Konieczne może być także sprawdzenie, czy Państwa urządzenia fiskalne są przygotowane na nową stawkę oraz czy nie zajdzie problem tzw. schodka podatkowego.
Dealer oceni, czy wymagana jest aktualizacja programu. Najnowsza wersja programu posiada dodatkowe funkcje do zmiany stawek.


Listę dealerów znajdą Państwo  w linku Lista dealerów


Jeśli będą Państwo zmuszeni do dokonania samodzielnych zmian w programie
proszę o zapoznanie się z poniższym artykułem

http://symplex.eu/vat